Reklama na e-Konkursy.info 23.07.19 21:51:46

Konkurs na projekt i wykonanie pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Opis konkursu

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie projektu pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego (dalej jako: „Praca Konkursowa”), który następnie zostanie przez Uczestnika zrealizowany i wzniesiony.
Konkurs adresowany jest do profesjonalnych artystów plastyków, posiadających doświadczenie w dziedzinie rzeźby i dyplom ukończenia uczelni artystycznej na wydziale rzeźby (dalej jako: „Uczestnik”).
W Konkursie przewidziano trzy nagrody pieniężne w tym jedną główną za najlepszy projekt. Zwycięzca konkursu zostanie również zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dla Autora zwycięskiej pracy konkursowej.
Konkurs ma charakter dwuetapowy, w którym Uczestnicy składają najpierw wnioski
o dopuszczenie do udziału w Konkursie (załącznik nr 2), a dalej Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających warunki udziału, określone w niniejszym Regulaminie.
Rodzaj przedmiotu Konkursu: rzeźba wolnostojąca.
Celem Konkursu jest wybranie najlepszego projektu pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego, odznaczającego się wysokimi walorami artystycznymi, spełniającego założenia ideowe Zamawiającego. Autor nagrodzonego projektu zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu realizacji projektu jego autorstwa.
Pomnik przewidziany jest do realizacji w trwałych materiałach (np. w brązie).
Warunki techniczne oraz przestrzenne opisane zostały w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Nagrody

  • Nagroda główna – 25 000 zł brutto + zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje wynagrodzenie autora zwycięskiego projektu za przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do projektu;
  • II miejsce – 15 000 zł brutto
  • III miejsce – 10 000 zł brutto

Nadesłane przez: ibiza Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz