Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs na Wideoklip 2020

Konkurs na Wideoklip 2020

Opis konkursu

W konkursie mogą wziąć udział „Uczestnicy indywidualni” oraz „Uczestnicy grupowi”. Pojęcie „Uczestnika grupowego” dotyczy grupy zorganizowanej, podlegającej jednostce oświatowej, kulturalnej lub wyznaniowej, reprezentowanej przez osobę pełnoletnią, związaną z daną instytucją.
Zadaniem Uczestnika projektu jest stworzenie wideoklipu w oparciu o dowolny fragment jednego z utworów Ludwika van Beethovena.
Forma realizacji wideoklipu jest dowolna.
Czas trwania wideoklipu będzie wynosił 2:30 do 3 minut.
Podczas realizacji wideoklipu dopuszczalne jest wykorzystanie tylko jednego utworu spośród podanych w niniejszym regulaminie. Uczestnik może wykorzystać dowolne fragmenty utworu. Dopuszcza się ingerencję w ścieżkę dźwiękową podczas realizacji materiału konkursowego. Nie dopuszcza się natomiast podczas przygotowania wideoklipu używania jakichkolwiek innych utworów, które stanowiłyby część zrealizowanego materiału.

Nagrody

Nagrody rzeczowe przyznaje się zwycięzcom pierwszych miejsc w dwóch kategoriach: indywidualnej oraz grupowej.

  • kategoria indywidualna – tablet
  • kategoria grupowa – kamera video

Nadesłane przez: netka2000 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz