Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza"

Konkurs Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza

Opis konkursu

Nagroda w wysokości 40.000 złotych zostanie przyznana za debiut, rozumiany jako pierwsza albo druga książka autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim i wydana w 2016 roku.
Książki do konkursu mogą zgłaszać autorzy, wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, członkowie Kapituły.
Kapituła Nagrody liczy siedem osób: Jerzy Jarzębski – przewodniczący jury, Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska.
Książki zgłaszane do konkursu powinny posiadać numer ISBN. W uzasadnionych merytorycznie przypadkach Kapituła może dopuścić do udziału w konkursie książkę wydaną bez numeru ISBN.

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
– 8 egzemplarzy książki,
– imię i nazwisko autora,
– tytuł książki,
– nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej.

Nagrody

40.000 złotych zostanie przyznana za debiut, rozumiany jako pierwsza albo druga książka autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim i wydana w 2016 roku.

Nadesłane przez: ramaja Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz