Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Największy fan Xiaomi"

Konkurs Największy fan Xiaomi

Opis konkursu

Wyniki 12 listopada 2019 roku o godzinie 16.00 Kryterium wyboru zwycięskich Zadań konkursowych jest ich nieszablonowość w podejściu do tematu oraz inwencja twórcza autora, a także kreatywność Zadania Konkursowego.

Umieść komentarz wyłącznie w formie autorskiego tekstu, odpowiadając na poniższe zadanie konkursowe:
Dlaczego właśnie Ty jesteś największym fanem Xiaomi?

Laureat Konkursu odsyła na adres e-mail Organizatora: media@oleole.pl uzupełniony protokół (skan) z następującymi danymi:
a) swoje imię, nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) numer PESEL lub numer NIP wraz z nazwą i adresem właściwego urzędu skarbowego;
d) numer telefonu dla kontaktu z Organizatorem.

Nagrody

dwa zaproszenia w formie elektronicznej na event Xiaomi (dla 2 osób), który odbędzie się 14 listopada 2019 roku w Warszawie

W Konkursie zostaną przyznane łącznie trzy takie nagrody, przeznaczone dla trzech laureatów Konkursu, po jednej nagrodzie dla każdego z trzech.

Nadesłane przez: czarnamartyna Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz