Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs noworoczny 2019

Opis konkursu

Konkurs będzie przeprowadzony na łamach miesięcznika Moje Smaki Życia i tygodnika Kropka TV. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w miesięczniku Moje Smaki Życia nr 1/2020 (na rynku 22.12.2019), w tygodniku Kropka TV nr 52/2019 (na rynku od 22.12.2019) oraz w tygodniku Kropka TV nr 1/2020 (na rynku od 29.12.2019 r. ).

Uczestnicy na etapie Zgłoszenia dokonują wyboru jednej nagrody z listy nagród, o której mowa w pkt. 1.7 powyżej, o którą będą walczyć z innymi Uczestnikami, którzy wybrali nagrodę z tej samej kategorii. Uczestnik może wybrać tylko jedną nagrodę, o którą będzie walczył z innymi Uczestnikami, którzy wybrali ta samą nagrodę i nie przysługuje mu prawo do zmiany nagrody po dokonaniu Zgłoszenia.

W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien:

 • wybrać 1 nagrodę, o którą Uczestnik będzie walczył w Konkursie. W przypadku wyboru większej liczby nagród, zgłoszenie będzie nieważne.
 • odpowiedzieć na pytanie konkursowe:
  Twoje noworoczne postanowienie” i uzasadnić swoją odpowiedź;
 • podać następujące dane: imię, nazwisko, adres do doręczeń;
 • przesłać odpowiedź wraz z uzasadnieniem, danymi wskazanymi w pkt 3) powyżej i ze wskazaniem, o którą nagrodę walczy Uczestnik (dalej „Zgłoszenie”) w następujący sposób:
  a) za pośrednictwem poczty email na adres: konkurs@kropkatv.pl z dopiskiem „Konkurs Noworoczny 2019”. Liczy się data wysłania emaila.
  b) tradycyjną pocztą bądź kurierem na adres P&P Sp. z o.o. ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa z dopiskiem „Konkurs Noworoczny 2019”. Liczy się data stempla pocztowego bądź data potwierdzenia nadania zgłoszenia konkursowego.

Nagrody

 • 20x Moc energii GP o wartości jednej sztuki 450 zł ( słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych zero groszy)
 • 10x Bezprzewodowy głośnik JBL GO o wartości jednej sztuki 149 zł ( słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych zero groszy)
 • 2x Ekspress do kawy MK Cafe Barista + roczny zapas kawy MK Cafe o wartości jednej sztuki 1504,92 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze)
 • 1x Zapas wody Żywiec Zdrój z licencją Kraina Lodu 2 o wartości jednej sztuki 166 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć złotych zero groszy)
 • 10x Zestaw suplementów o wartości jednej sztuki 143,99 zł (słownie: sto czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)
 • 20x Zestaw słodyczy + kubek świąteczny o wartości jednej sztuki 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych zero groszy)
 • 5x Zestaw pluszaków o wartości jednej sztuki 150 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt złotych zero groszy)
 • 5x Zestaw perfum o wartości jednej sztuki 19,99 zł ( słownie: dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)

Nadesłane przez: trojan Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Lista komentarzy

anaesth

26.02.20 11:00:27

Dobrą kilka osób ma skuteczność, ich dane są przy 2 lub nawet 3 nagrodach!

bruce 0

marfiusza

26.02.20 10:50:19

Są już wyniki do konkursu: http://www.kropka...kurs_noworoczny_2019

0 0
Dodaj komentarz