Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs o indeks UJ

Opis konkursu

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje ogólnopolski konkurs „Zarządzanie informacją”, który przeznaczony dla uczniów ostatniej i przedostatniej klasy liceów ogólnokształcących i techników. Konkurs na celu zapoznanie przyszłych kandydatów na studia wyższe z problematyką zarządzania informacją i dorobkiem dyscypliny znanej jako informatologia.

Konkurs ma formę dwuetapową:

  • pierwszy etap konkursu odbywa się w formie pisemnego testu, sprawdzającego znajomość podanych lektur,
  • drugi etap konkursu odbywa się w formie ustnej, a uczestnik występuje przed minimum dwuosobowym jury.
Nagrodami są indeksy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie informacją", prowadzone przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Status laureata uzyskuje równorzędnie siedem (7) pierwszych osób, które spełniły określone wymagania.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 7 stycznia 2019 roku, natomiast konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 16 i 23 stycznia 2019.

Nagrody

indeksy (maksymalnie 7) na stacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ na kierunku "Zarządzanie informacją"

Nadesłane przez: kachna1111 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz