Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Odkryj swoje naturalne piękno" do godz. 11:00

Opis konkursu

  1. Kup produkt marki FemiPharma
  2. Wypełnij formularz i odpowiedz na pytanie:
    Dlaczego naturalne piękno jest dla Ciebie ważne?

Nagrody

  • I miejsce: 2-dniowy voucher na pobyt w hotelu ze SPA o wartości ok. 2000 zł
  • II miejsce: 6-miesięczna kuracja wybranym produktem o wartości ok. 800 zł
  • III miejsce: komplet produktów marki FemiPharma o wartości ok. 250 zł

Nadesłane przez: vazzz Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Lista komentarzy

vazzz

16.05.19 16:56:11

Odpowiedź z Facebooka:

Enterprise Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /00-669/, przy ul. Emilii Plater 14/14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000489533, NIP: 5272706805, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 000 PLN (dalej „Organizator”), niniejszym dokonuje sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w treści Regulaminu Konkursu prowadzonego pod nazwą „Odkryj swoje naturalne piękno“ (dalej „Konkurs”), polegających na podaniu błędnego sposobu komunikacji ze Zwycięzcami Konkursu w §5 ust. 5 Regulaminu oraz potrzebie doprecyzowania brzmienia §12 ust. 5. Regulaminu. W § 5 ust. 5 Regulaminu Konkursu skreśla się wyrazy „wysłanej na Facebooku”, a w ich miejsce dodaje się wyrazy „wysłanej za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w formularzu na Stronie Konkursu”.
§12 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: "Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników Konkursu oraz do przedłużenia trwania Konkurs. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora.Przepraszamy za błąd. Pozdrawiamy, zespół FemiPharma.

0 0

darog

16.05.19 15:44:54

wygląda na oszustwo..organizator powiadomi o nagrodzie w wiadomości prywatnej na FB..tymczasem w formularzu trzeba podać : tel oraz mail..FB nie ma nic wspólnego z tym konkursem.

0 0
Dodaj komentarz