Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Odkrywamy średniowiecze" woj. małopolskie

Opis konkursu

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych województwa małopolskiego. Konkurs odbędzie się w terminie 23-25 kwietnia 2014r w Średniowiecznej Warowni w Inwałdzie. Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnego testu. Opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie wypełniają „Imienną kartę uczestnictwa” i przesyłają ją do organizatora w terminie
do 28 lutego 2014 r. mailem lub listownie.

Nagrody

Laureatami konkursu zostaną uczestnicy, którzy uzyskają najwięcej punktów wg kryteriów ustalonych przez jury - dyplomy i nagrody.

Nadesłane przez: eciepecie Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz