Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku" edycja XIX

Opis konkursu

Celem konkursu jest ochrona środowiska naturalnego polskiej wsi oraz mobilizacja mieszkańców do dbałości o utrzymanie czystości, porządku i bezpieczeństwa w gospodarstwie. W swoich założeniach konkurs powinien stać się zachętą do dbania o poprawę estetyki oraz warunków higieniczno - sanitarnych zagród wiejskich w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy.
Uczestnikami konkursu mogą być właściciele gospodarstw rolnych z terenu województwa świętokrzyskiego, prowadzący produkcję rolniczą
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa do urzędu gminy, urzędu miasta i gminy, bądź pracownika terenowego ŚODR,
W konkursie nie mogą brać udziału finaliści eliminacji na szczeblu wojewódzkim przez okres 3 kolejnych lat, a zwycięzca finału konkursu nie może uczestniczyć w następnych edycjach ww. konkursu.

Nagrody

Na szczeblu gminnym – wg uznania organizatorów,
Na szczeblu powiatowym - ufundowane z pozyskanych środków od jednostek współpracujących z samorządami powiatowymi,
Na szczeblu wojewódzkim – nagrody będą przyznawane według przedstawionych propozycji kwot przez jednostki sponsorujące.

Nadesłane przez: ewelka111 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz