Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs plastyczny "Orzeł Biały – nasza duma"

Opis konkursu

Najważniejszym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży znaczeniem symboli naszej państwowości, a także popularyzacja wiedzy o godle narodowym jako jednym z najistotniejszych znaków polskiego państwa od początku jego dziejów do czasów obecnych. Regulamin konkursu przewiduje, że jego uczestnicy będą mogli przedstawić w dowolnej technice plastycznej swoją wizję polskiego orła
Konkurs zostanie przeprowadzony w całym kraju.
Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV–VII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, mogą też wziąć w nim udział podopieczni placówek oświatowo-wychowawczych.
Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
a) temat pracy konkursowej – godła z orłem symbolizujące wszystkie okresy trwania państwowości polskiej, używane od czasów Mieszka I do współczesnych. Prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla godła państwowego;

Wymagania
a) rozmiar – praca konkursowa powinna mieć następujące wymiary: wysokość – od 40 do 150 cm; szerokość – od 30 do 100 cm; głębokość/grubość – do 50 cm;
b) forma – dowolna zarówno płaska, jak i przestrzenna, w tym m.in. obraz, grafika, plakat, rzeźba, instalacja, drzeworyt itd.;
c) materiały – papier, tworzywo sztuczne, drewno, szkło, metal itp.;
d) praca ma wykonana samodzielnie przez autora;
e) udziału w konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach itp.
Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły lub placówki opiekuńczej, właściwych dla uczestnika konkursu. Te instytucje przekazują organizatorowi prace konkursowe.
Jedna szkoła/placówka może zgłosić nie więcej niż 3 prace. Prace powinny być wykonane samodzielnie, a zgłoszenie pracy musi wskazywać autora

Szkoła/placówka powinna dokonać zgłoszenia udziału w konkursie do 10 stycznia 2018r

Konkurs ma charakter 2-etapowy:
a) etap okręgowy, podczas którego do 25 marca 2018 r. oceny prac dokonuje okręgowa komisja konkursowa, wyłaniając najlepszą pracę w każdej kategorii, wymienionej w § 8 ust. 4 regulaminu i przesyłając je do Centrum Informacyjnego Senatu Kancelarii Senatu do 5 kwietnia 2018 r., z dopiskiem „Praca na konkurs – Orzeł Biały” oraz „Kategoria – ………... „;
b) etap ogólnopolski, podczas którego do 20 kwietnia 2018 r. oceny prac dokonuje Centralna Komisja Konkursowa

Nagrody

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, których rodzaj i wartość określi organizator konkursu:
a) etap okręgowy – senatorowie organizujący konkurs ustalają, fundują i wręczają nagrody,
b) dodatkową nagrodą za zwycięstwo w etapie okręgowym jest wyjazd laureata wraz z opiekunem do Senatu na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu na zaproszenie i koszt senatora organizującego konkurs,
c) etap ogólnopolski – nagrody funduje Kancelaria Senatu.

Nadesłane przez: golocia Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz