Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Poczta"

Opis konkursu

Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem konkursu może być dziecko w wieku od 3 do 16 lat (decyduje rok kalendarzowy).
2. Rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na udział Uczestnika w konkursie.
3. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić poniższe warunki:
a) Za pomocą dowolnej techniki wykonać pracę plastyczną poświęconą plemieniu krokodyli,
b) pracę wraz z wyciętym i wypełnionym kuponem konkursowym zamieszczonym w magazynie przesłać lub doręczyć na adres: LEGO Chima 2/14, Media Service Zawada Sp. z o.o., al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa,
c) na przesyłce czytelnie napisać swoje imię, nazwisko oraz adres dla doręczeń (adres zamieszkania lub pobytu),
d) kupon konkursowy powinien być wypełniony przez rodzica lub opiekuna prawnego.
e) każdy Uczestnik może wysłać dowolną ilość prac.
4. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów wykonania i przesłania prac.
5. Organizator ma prawo zatrzymania oryginału prac zgłoszonych do konkursu.

Nagrody

5 zestawów LEGO Chima 70126 ufundowanych przez firmę LEGO Polska Sp. z o.o. o wartości jednostkowej 80 zł brutto, (65,04 zł netto + 0,23 zł podatek VAT).

Nadesłane przez: chochliczka Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Lista komentarzy

ivanotta

26.02.14 15:51:44

i tu promocyjny

0 0
Dodaj komentarz