Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs "Podwójny skok po nagrody"Opis konkursu

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika, jest łączne spełnienie następujących warunków:
* Zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Konkursu.
* Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, wydrukowanie go i wysłanie razem z opakowaniami po Podwójnych Paluszkach na adres:

Beer Fingers Sp. z o.o.
Ul. Ogrodowa 31/35
00-893 Warszawa
Z dopiskiem KONKURS

Nagrody

Nagrodami dla Uczestników, którzy prześlą największą ilość opakowań Podwójnych Paluszków są:
* Za Etap I
a) 4 skoki Dream Jump, po jednej sztuce za pierwsze, drugie, trzecie i czwarte miejsce w rankingu Uczestników;
b) 6 skoków Mega Fun, po jednej sztuce za piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte i dziesiąte miejsce w rankingu Uczestników;
* Za Etap II
a) 3 skoki Dream Jump, po jednej sztuce za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w rankingu Uczestników;
b) 6 skoków Mega Fun, po jednej sztuce za czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme i dziewiąte miejsce w rankingu Uczestników;
c) 10 kartoników z Podwójnymi Paluszkami w polewie, po jednej sztuce za dziesiąte, jedenaste, dwunaste, trzynaste, czternaste, piętnaste, szesnaste, siedemnaste, osiemnaste i dziewiętnaste miejsce w rankingu Uczestników;
d) 10 kartoników z Podwójnymi Paluszkami z sezamem, po jednej sztuce za dwudzieste, dwudzieste pierwsze, dwudzieste drugie, dwudzieste trzecie, dwudzieste czwarte, dwudzieste piąte, dwudzieste szóste, dwudzieste siódme, dwudzieste ósme i dwudzieste dziewiąte miejsce w rankingu Uczestników;
e) 20 kartoników z Podwójnymi Paluszkami z solą, po jednej sztuce za trzydzieste, trzydzieste pierwsze, trzydzieste drugie, trzydzieste trzecie, trzydzieste czwarte, trzydzieste piąte, trzydzieste szóste, trzydzieste siódme, trzydzieste ósme, trzydzieste dziewiąte, czterdzieste, czterdzieste pierwsze, czterdzieste drugie, czterdzieste trzecie, czterdzieste czwarte, czterdzieste piąte, czterdzieste szóste, czterdzieste siódme, czterdzieste ósme, czterdzieste dziewiąte miejsce w rankingu Uczestników.

Nadesłane przez: Podwójne Paluszki Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz