Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Konkurs Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość

Opis konkursu

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

  • Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  • Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Nagrody

Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych.
Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Nadesłane przez: Kuba FDPA Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz