Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Pomidorowa fiesta Signum"

Opis konkursu

Aby wziąć udział w Loterii należy spełnić łącznie następujące warunki:
w dniach od 01.03.2013 roku do 30.06.2013 roku dokonać zakupu/zakupów
przynajmniej 25 kg Preparatu. Zakup musi zostać dokonany od Autoryzowanych
Dystrybutorów lub od Spółek powiązanych Autoryzowanych Dystrybutorów spółki
„BASF Polska” Sp. z o.o.

dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Loterii według zasad określonych w pkt
10 Regulaminu

Nagrody

W Loterii przewidziano 10 równorzędnych nagród w postaci wyjazdu na festiwal La
Tomatina w Hiszpanii o wartości 4.500,00 zł brutto.

Nadesłane przez: sambolera Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz