Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Posmakuj Cuba Libre" 18+

Konkurs Posmakuj Cuba Libre 18+

Opis konkursu

Napisz, z czym kojarzy Ci się drink Cuba Libre.

Nagrody

20 butelek Havana Club Especial

Nadesłane przez: pionas

Podobne konkursy

Lista komentarzy

misiamarysia

10.07.19 23:56:18

Z regulaminu:
- Konkurs dedykowany jest dla osób, które wzięły udział w imprezie Boiler Room x Ballantine’s w Krakowie w dniu 25.04.2019, przy czym Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i która zaakceptuje Regulamin

- Każdy z Laureatów, pod rygorem utraty prawa do Zaproszenia, jest zobowiązany do potwierdzenia swojej obecności na Wydarzeniu w terminie 5dniod dnia otrzymania informacji od Organizatora poprzez wiadomość e-mail. W przypadku braku potwierdzenia przez Laureata, traci on/ona prawo do Zaproszenia, a Organizator wyłania kolejnego Laureata

- Zaproszenia zostaną przesłane Laureatom Konkursu na adres e-mail podany w zgłoszeniu przez Laureata.

0 0
Dodaj komentarz