Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs "Powerade kupujesz – rabaty zyskujesz"Opis konkursu

Warunkiem przystąpienia do promocji „Powerade kupujesz – rabaty
zyskujesz” jest dokonanie w Punkcie Sprzedaży w okresie trwania promocji
zakupu minimum 2 szt. (słownie: dwóch) produktów marki Powerade lub
Powerade Zero opisanych w pkt. 3.2 niniejszego regulaminu z oferty firmy
Coca - Cola HBC Polska Sp. z o.o.
3.2. Produkty z oferty firmy Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., których zakup
uprawnia do wzięcia udziału w promocji to: Powerade Mountain Blast,
Powerade Blood Orange, Powerade Mango, Powerade Orange, Powerade,
Powerade Cherry, Powerade Zero.

Nagrody

W ramach promocji „Powerade kupujesz – rabaty zyskujesz”, każdy
Uczestnik, który spełni warunki promocji opisane w pkt. 3.1. niniejszego
regulaminu uzyskuje prawo do zakupu dowolnych produktów marki Adidas z
rabatem w wysokości 20% (słownie: dwudziestu procent) w wytypowanych
sklepach Adidas. Minimalna wartość zakupu produktów marki Adidas w
sklepie Adidas wymagana do uzyskania rabatu wynosi 100 zł (słownie: sto
złotych) brutto. Lista sklepów Adidas w których można zrealizować rabat
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Nadesłane przez: dorcia77 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz