Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs "Promocja Bobovita"Opis konkursu

Konkurs trwa od: 01.03.2012 do: 29.05.2012

Organizatorem konkursu jest serwis bobovita.pl.
Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik zobowiązany jest spełnić następujące warunki:
a. w dniach od 01.03.2012 roku do 29.05.2012 roku dokonać jednorazowego zakupu pięciu dowolnych Produktów (Zakup wszystkich wymienionych Produktów powinien być potwierdzony jednym dowodem zakupu)
oraz
b. dokonać prawidłowego Zgłoszenia w Loterii na zasadach określonych w pkt 13 Regulaminu, nie wcześniej niż po dokonaniu zakupu, o którym mowa w pkt 10 lit a Regulaminu.

Każdy Uczestnik jest zobowiązany w trakcie trwania Loterii koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu Produktów (paragon lub faktura VAT) w celu potwierdzenia prawa do ewentualnej nagrody.

Dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) będzie uznany za potwierdzający zakup Produktów, jeżeli będzie spełniał następujące warunki:
a. będzie czytelny;
b. liczba Produktów objęta jednym dowodem zakupu będzie wynosiła, co najmniej pięć;
c. data i godzina wystawienia dowodu zakupu będzie przypadała przed wysłaniem Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż od godziny 0:00:00 dnia 01.03.2012 roku;
d. numer dowodu zakupu widniejący na przesłanym paragonie lub fakturze VAT będzie zgodny z numerem dowodu zakupu podanym w zwycięskim Zgłoszeniu.

Zgłoszenia udziału w Loterii Uczestnik może dokonać w terminie od dnia 01.03.2012 roku od godziny 00:00:00 do dnia 29.05.2012 roku do godz. 23:59:59 w jeden, albo drugi z poniżej podanych sposobów ("Zgłoszenie"):
a. Sposób I:
Wysyłając wiadomość tekstową SMS na numer 7145 zawierającą w swojej treści numer dowodu zakupu (pisane małymi lub wielkimi literami) np. "12345". Koszt wiadomości tekstowej SMS wynosi 1,00 zł netto plus obowiązujący podatek VAT (1,23 zł brutto), niezależnie od operatora. Koszt przesłania SMS-a ponosi Uczestnik. Przesłane prawidłowe Zgłoszenie zostanie potwierdzone SMS-em zwrotnym przesłanym przez Organizatora na numer telefonu, z którego zostało wysłane Zgłoszenie bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia. Jedna wiadomość tekstowa SMS oznacza jedno Zgłoszenie w Loterii. O terminie Zgłoszenia decyduje data wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora, zgodnie z pkt 19 Regulaminu.
b. Sposób II:
Rejestrując w systemie komputerowym dostępnym na stronie internetowej pod adresem: bobovita.pl poprzez wpisanie do przygotowanego w tym celu formularza numeru telefonu komórkowego oraz numer paragonu lub faktury VAT potwierdzającej zakup Produktów. Po dokonaniu Zgłoszenia na stronie bobovita.pl pojawi się informacja potwierdzająca przyjęcie Zgłoszenia. Jednorazowe Zgłoszenie jednego numeru dowodu zakupu zgodnie z powyższym trybem oznacza jedno Zgłoszenie w Loterii. O terminie Zgłoszenia decyduje data wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora, zgodnie z pkt 19 Regulaminu.

Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę Zgłoszeń pod warunkiem każdorazowego dokonania jednorazowo zakupu pięciu Produktów. Jednorazowy zakup pięciu Produktów upoważnia do wysłania wyłącznie jednego Zgłoszenia dokonanego za pomocą sposobu I lub II.

W przypadku, gdy Uczestnik dokona jednorazowego zakupu (na jednym dowodzie zakupu) wielokrotności pięciu Produktów, wówczas przysługuje mu prawo do wysyłki odpowiedniej liczby Zgłoszeń według zasady, że każde pięć Produktów to jedno Zgłoszenie dokonane za pomocą sposobu I i II.

Nagrody:
a. nagroda I stopnia - 100.000,00 zł - 1 (jedna) nagroda w postaci gotówki/przelewu wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 11.111,00 zł, która nie podlega wypłacie na rzecz laureata, przeznaczoną na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Loterii - łączna maksymalna wartość nagrody I stopnia uwzględniająca podatek wynosić będzie 111.111,00 zł brutto.

b. nagroda II stopnia - jeździk dziecięcy - 90 (dziewięćdziesiąt) równorzędnych nagród, każda o wartości 355,00 zł brutto. Łączna wartość nagród II stopnia wynosi 31.950,00 zł brutto.

c. nagroda III stopnia - kocyk dziecięcy - 9.000 (dziewięć tysięcy) równorzędnych nagród, każda o wartości 12,90 zł brutto Łączna wartość nagród III stopnia wynosi 116.100,00 zł brutto.

Chcesz wziąć udział w konkursie?
Kliknij TUTAJ.

Konkurs nadesłany przez swibek. Serdecznie Dziękujemy!!!
Dodał pionas

Nagrody

Nadesłane przez: swibek Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Lista komentarzy

Gość ~sliwa365

11.04.12 15:54:09
Dodaj komentarz