Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs "Przytomni"


Konkurs Przytomni

Opis konkursu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do przygotowania materiału filmowego promującego zdrowy i wolny od używek (przede wszystkim od dopalaczy) tryb życia. Stworzone przez młodzież spoty reklamowe - przesłane do MSW do 30 września 2015 roku - wezmą udział w konkursie „Przytomni”.
Konkurs „Przytomni” jest częścią rozpoczętej w lipcu br. kampanii społecznej „Dopalacze Kradną Życie”. Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększenie świadomości młodych osób, w zakresie niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy.

Zadaniem uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych udziałem w rozgrywkach „Przytomni” jest zespołowe przygotowanie materiału filmowego, który wzywać będzie do prowadzenia zdrowego trybu życia. Spot konkursowy ma pokazywać, że jego autorzy nie pozwalają dopalaczom na niszczenie swojego życia, nie tolerują kradzieży, bandytyzmu oraz kłamstwa.
Nagranie nie może trwać dłużej niż 40 sekund i powinno zostać wykonane techniką cyfrową przy użyciu kamery video, telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego itp. oraz zapisane na płycie DVD w postaci jednego pliku video (w formacie: DV-avi (PAL), MXF lub MPEG4 o minimalnej rozdzielczości obrazu 720x576 pixeli, 16:9 FHA).

Gotowe prace można składać osobiście lub nadsyłać do dnia 30 września 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa
z dopiskiem „PRZYTOMNI”.
Do przesyłki dołączyć należy poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz wymagane oświadczenia.

Nagrody

Uczniowskie filmy oceni jury złożone z ekspertów z Ministerstw Spraw Wewnętrznych, Edukacji Narodowej i Zdrowia, policjantów oraz przedstawicieli mediów i organizacji pozarządowych. Wybierze ono trzy najlepsze materiały, a placówki oświatowe, z których one pochodzą, otrzymają nagrody pieniężne:
a) 10 000,00 PLN - za zajęcie pierwszego miejsca
b) 8 000,00 PLN - za zajęcie drugiego miejsca
c) 6 000,00 PLN - za zajęcie trzeciego miejsca.

Dodatkowo spoty, które decyzją jury zajmą miejsca od 4 do 9, wezmą udział w konkursie internautów - prace te zostaną umieszczone na profilu akcji „Dopalacze Kradną Życie” na Facebooku, a ta która zbierze najwięcej „polubień” otrzyma specjalną nagrodę internautów (kwotę 4 000,00 PLN).

Nadesłane przez: kachna1111 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz