Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Radio Centrum KALISZ - nagrody jakie lubisz!"

Konkurs Radio Centrum KALISZ - nagrody jakie lubisz!

Opis konkursu

Udział w konkursie przez udzielenie odpowiedzi w konkursie, wymaga podania określonych każdorazowo przez Organizatora danych osobowych uczestnika. Zabronione jest podawanie fałszywych lub nie swoich danych osobowych. Rozwiązania do konkursów należy podawać telefonicznie, nadsyłać drogą SMS, pocztą elektroniczną, wiadomością na portalu społecznościowym lub pocztą tradycyjną - w zależności od specyfiki konkursu, o której uczestnicy konkursu są informowanie oddzielnie przy każdym oddzielnym konkursie. Zgłoszenie do konkursu oznacza automatyczną akceptację indywidualnych, szczegółowych warunków konkretnego konkursu i niniejszego ogólnego regulaminu konkursów. Konkursy radiowe nie są "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Nagrody

Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Jeśli wartość pojedynczej nagrody lub łączna wartość zestawu nagród nie przekracza kwoty 760,00 zł brutto ustalonej na podstawie art.21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami), nie podlegają one obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego; jeśli przekracza wartość 760,00 zł brutto – laureat zobowiązany jest przy odbiorze nagrody wpłacić do kasy Organizatora zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości otrzymanej nagrody (lub zestawu). Nagrody należy odebrać w siedzibie Radia pod adresem: ul. Czestochowska 12, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00. Organizator nagród nie wysyła. Nagrodę należy odebrać w ciągu 2 tygodni od daty jej wygrania w konkursie. Po tym terminie uczestnik konkursu traci prawo do nagrody.
Zwycięzca dowolnego konkursu radiowego może ponownie przystąpić do kolejnego dowolnego konkursu dopiero po upływie 2 tygodni.

Nadesłane przez: cb656 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz