Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Renault Easy City – Design The Future"

Opis konkursu

Konkurs składa się z jednego etapu, w ramach którego Uczestnicy wykonują zadanie konkursowe polegające na przygotowaniu projektu miejsca przesiadkowego do/z transportu publicznego, roweru i/lub innego środka transportu osobistego do/z ekologicznego pojazdu wieloosobowego Renault EZ-GO. Ponadto, zadanie konkursowe musi uwzględniać następujące wymagania:

  • projekt miejsca przesiadkowego musi być zintegrowany z usługami cyfrowymi,
  • projekt musi uwzględniać wyzwania przed jakimi stoją polskie miasta, opisane szczegółowo w materiałach konkursowych udostępnionych przez Organizatora Uczestnikom Konkursu za pośrednictwem Platformy.

Nagrody

Spośród prac konkursowych Finalistów, o których mowa w § 6 ust. 7 powyżej, Komisja Konkursowa wybierze 3 (trzy) najlepsze prace, których autorom zostaną przyznane następujące Nagrody:

  • za zdobycie I miejsca – 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy),
  • za zdobycie II miejsca – 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych zero groszy),
  • za zdobycie III miejsca – 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

Nadesłane przez: lb Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Lista komentarzy

netka2000

25.05.19 22:11:28

Są już wyniki do konkursu: http://www.proper...he_future,23896.html

0 0
Dodaj komentarz