Konkurs "Rimmelmania" etapy


Konkurs Rimmelmania etapy

Opis konkursu

Zbierajcie punkty za zakupy produktów Rimmel i wygrywajcie nagrody!

Nagrody

Nagrody Rankingu Miesięcznego:
a) łącznie 18 (osiemnaście) nagród miesięcznych przyznawanych po 3 (trzy) w każdym miesiącu po zamknięciu danego Rankingu miesięcznego, w postaci kart podarunkowych Zalando o wartości 300,00 (trzysta) zł brutto każda oraz dodatkowa nagroda pieniężna niepodlegająca wypłacie w wysokości 33,33 zł, która przeznaczona zostanie na zapłatę przez Fundatora zryczałtowanego podatku od nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. – Dz.U. z 2012r., poz. 361 z późn. zm.). Karty podarunkowe mają ważność aż do wyczerpania środków, bez ograniczeń czasowych. Karty podarunkowe mogą zostać wykorzystane wyłącznie w sklepie Zalando.
b) łącznie 318 (trzysta osiemnaście) nagród miesięcznych przyznawanych po 53 (pięćdziesiąt trzy) w każdym miesiącu po zamknięciu danego Rankingu miesięcznego, w postaci kart podarunkowych Hebe o wartości 100,00 (sto) zł brutto każda oraz dodatkowa nagroda pieniężna niepodlegająca wypłacie w wysokości 11,11 zł, która przeznaczona zostanie na zapłatę przez Fundatora zryczałtowanego podatku od nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. – Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Karty podarunkowe mają ważność 1 roku od momentu doładowania, po tym terminie tracą one swoją ważność, a Uczestnikowi nie przysługuje w związku z tym żadne roszczenie. Karty podarunkowe mogą zostać wykorzystane wyłącznie w sklepach kosmetycznych Hebe.

Nagrody Rankingu Trzymiesięcznego: łącznie 2 (dwie) nagrody trzymiesięczne przyznawane po 1 (jednej) w każdym okresie trzymiesięcznym po zamknięciu danego Rankingu trzymiesięcznego, w postaci telefonu iphone 6 o wartości 2 599,00 (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) zł brutto każdy oraz dodatkowa nagroda pieniężna niepodlegająca wypłacie w wysokości 288,75 zł, która przeznaczona zostanie na zapłatę przez Fundatora zryczałtowanego podatku od nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. – Dz.U. z 2012, poz. 361 z późn. zm.).

Nagroda Rankingu Półrocznego: łącznie 1 (jedna) nagroda półroczna przyznawana po zamknięciu Rankingu Półrocznego, w postaci:
a) Karty przedpłaconej, na której znajduje się równowartość 2.000,00 (dwa tysiące) zł brutto, oraz dodatkowa nagroda pieniężna niepodlegająca wypłacie w wysokości 222,22 zł, która przeznaczona zostanie na zapłatę przez Fundatora zryczałtowanego podatku od nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. – Dz.U. z 2012, poz. 361 z późn. zm.). Karta przedpłacona ma ważność 1 roku od dnia jej doładowania (który to dzień wypada nie wcześniej niż na 10 dni przed jej wydaniem Uczestnikowi), po tym terminie traci ona swoją ważność, a Uczestnikowi nie przysługuje w związku z tym żadne roszczenie. Karta przedpłacona może zostać wykorzystane w dowolnym sklepie na terenie Polski
b) Dokonanie zakupów ze Stylistą wskazanym przez Organizatora, którego usługa ma wartość 600,00 zł brutto oraz dodatkowa nagroda pieniężna niepodlegająca wypłacie w wysokości 66,66 zł, która przeznaczona zostanie na zapłatę przez Fundatora zryczałtowanego podatku od nagrody (wartości tej usługi) zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. – Dz.U. z 2012, poz. 361 z późn. zm.). Nagroda w postaci możliwości dokonania zakupów ze Stylistą zostanie zrealizowana w maksymalnym terminie do 90 dni na terenie Warszawy, po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu z Organizatorem. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą w celu ustalenia ww. terminu, w ciągu 45 dni od daty opublikowania na stronie internetowej listy zwycięzców, o czym jest mowa w pkt III.7, w sposób określony w pkt III.8 niniejszego Regulaminu. Organizator zapewni Uczestnikowi, który przyjechał do Warszawy w celu dokonania zakupów ze Stylistą, jeden nocleg wraz z wyżywieniem w wybranym przez Organizatora hotelu na terenie Warszawy, o wartości nieprzekraczającej 250,00 (dwieście pięćdziesiąt) zł brutto. Organizator zwróci również takiemu Uczestnikowi koszt jednokrotnego przejazdu do Warszawy na zakupy ze Stylistą z miejsca zamieszkania w tą i z powrotem, na podstawie przedstawionych przez Uczestnika dowodów ich poniesienia, jednak nie więcej niż 400,00 (czterysta) zł brutto. Dotyczy to tylko Uczestników spoza Warszawy.

Nadesłane przez: pionas

Dodaj komentarz