Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Roku : IBBY"

Opis konkursu

Celem konkursu, zgodnie ze statutem międzynarodowego stowarzyszenia IBBY, jest promocja wartościowej literacko i artystycznie książki dla dzieci. Konkurs realizowany jest co roku. Nagradzani są współcześnie żyjący rodzimi twórcy. Polska edycja konkursu to odpowiednik podobnych, realizowanych przez narodowe sekcje IBBY. Konkurs nie dotyczy podręczników oraz literatury popularno-naukowej. Odnosi się wyłącznie do książek opublikowanych w Polsce.

Nagrody

Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach:
I. Nagroda literacka – dla pisarza / pisarki / autorów tekstów opublikowanych po raz pierwszy w okresie od listopada 2017 r. do października 2018 r. W tej kategorii przyznaje się dwie równorzędne nagrody:
- za książkę dla dzieci;
- za książkę dla młodzieży.
Zgłoszenia może dokonać autor lub wydawca książki.

II. Nagroda graficzna – dla twórcy / twórczyni / twórców autorskich książek obrazkowych oraz dla ilustratora / ilustratorki / autorów ilustracji opublikowanych po raz pierwszy w okresie od listopada 2017 r. do października 2018 r., przy czym tekst towarzyszący ilustracjom może być zarówno wznowieniem, jak i przekładem z języka obcego. W tej kategorii przyznaje się dwie równorzędne nagrody:
- za książkę obrazkową;
- za ilustracje i koncepcję graficzną.
Zgłoszenia może dokonać ilustrator lub wydawca książki.
III. Nagroda za upowszechnianie czytelnictwa – dla osoby fizycznej lub instytucji, która w okresie od listopada 2017 r. do października 2018 r. działała wyjątkowo aktywnie na rzecz upowszechniania czytelnictwa i promocji książki dla młodego czytelnika.
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą

Nadesłane przez: murzyn1991 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz