Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na koncepcję Pomnika Polski Morskiej wraz z zagospodarowaniem terenu

Opis konkursu

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu tj. minimum jedną osobą legitymującą się dyplomem ukończenia wyższej uczelni na kierunku sztuki plastyczne lub osobą posiadającą niezbędne doświadczenie wyrażające się wykonaniem, w okresie 5 lat przed ogłoszeniem konkursu, pomnika eksponowanego w przestrzeni publicznej, upamiętniającego wydarzenie historyczne lub powszechnie znaną osobę.

Nagrody

I nagroda – 50 000 zł
II nagroda – 30 000 zł
III nagroda – 20 000 zł

Nadesłane przez: termitek99 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz