Reklama na e-Konkursy.info 22.07.19 12:48:06

Konkurs "Sto lat mojego gospodarstwa"

Konkurs Sto lat mojego gospodarstwa

Opis konkursu

Czekamy na wspomnienia, pamiętniki, listy i zdjęcia opisujące historię Waszych rodzin i gospodarstw. Jak zmieniał się warsztat Waszej pracy, kto pracował, co jadaliście, kiedy i jak świętowaliście. Jakie były wojenne losy gospodarstwa, kto je opuszczał, jak je przekazywano? Jakie są rodzinne anegdoty związane z pracą na roli?

Nagrody

Nagrody w Konkursie będą ufundowane przez Czasopisma i przyznawane w VI kategoriach
1) Top Agrar Polska, w wysokości 3 000,00 zł,
2) Tygodnik Poradnik Rolniczy, w wysokości 3 000,00 zł,
3) Gospodyni, w wysokości 3 000,00 zł,
4) Sad Nowoczesny, w wysokości 1 000,00 zł,
5) WiOM Warzywa i Owoce Miękkie, w wysokości 1 000,00 zł,
6) Pod Osłonami, w wysokości 1 000,00 zł.
Dodatkowo w każdym z tytułów Top Agrar Polska, Tygodniku Poradniku Rolniczym oraz Gospodyni zostaną przyznane dwa wyróżnienia po 1 000,00 zł spośród prac wytypowanych do III etapu.
Natomiast w tytułach „WiOM Warzywa i Owoce Miękkie”, „Sad Nowoczesny” i „Pod Osłonami” zostanie wyłonione jedno wyróżnienie w wysokości 2 000,00 zł spośród najlepszych nagrodzonych prac tychże tytułów wymienionych w ust. 1.
W każdej kategorii, wymienionej w ust. 1, zostaną przyznane nagrody pocieszenia w postaci publikacji Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o. i Hortpress Sp. z o.o.
Wszystkie nagrodzone prace będą prezentowane na stronach www Organizatorów, na stronie domowej konkursu www.konkurs.pwr.agro.pl oraz zostaną zamieszczone w całości lub we fragmentach w każdym tytule, na łamach którego przeprowadzany jest Konkurs. Nagrodzone prace będą również zaprezentowane w oddzielnej, zwartej publikacji o charakterze książki.

Nadesłane przez: netka2000 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz