Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Studio kulinarnych inspiracji" dla studentów uczelni poznańskich

Opis konkursu

W konkursie mogą wziąć udział studenci kierunków architektonicznych poniżej wymienionych uczelni wyższych:
- Politechnika Poznańska,
- Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu,
- Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
- Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu.
Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie wnętrza lokalu w budynku Centrum Handlowego Piotr i Paweł Druskienicka w Poznaniu (o powierzchni 130,19 m2)wraz z grafiką na witrynach lokalu. Poprzez projekt rozumie się koncepcję wizualną – projekt koncepcyjny z opisem zastosowanych materiałów, rozwiązań technicznych i z szacunkowymi kosztami. Zwycięzca konkursu będzie zobowiązany do wykonania w oparciu o wskazaną w ust. 2 powyżej koncepcję wizualną oraz wskazówki Organizatora, projektu wykonawczego w ramach otrzymanej nagrody (w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu).

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest stypendium stanowiące wynagrodzenie za nabycie praw autorskich w łącznej wysokości 6593 zł, przy czym kwota ta zawiera podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 593,41 zł,do którego pobrania jest obowiązany Organizator, co oznacza, że Zwycięzca otrzyma faktycznie kwotę 6000 zł wypłacaną miesięcznie w okresie od listopada 2013 do czerwca 2014 r. w kwotach po 750 zł miesięcznie

Nadesłane przez: iszhara Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz