Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs "Super mama 2013"Opis konkursu

- Kup herbatę MINUTKA
- Sporządź pracę konkursową na temat „Moja Mama? Super Mamą!” w postaci graficznego, audialnego, audiowizualnego lub multimedialnego opracowania (np. film, dźwięk, fotografia, kolaż, rysunek, wiersz), w maksymalnym formacie jednej strony A4 – w przypadku prac graficznych – lub w formacie mpeg, mp3, mp4, avi lub DVD – w przypadku pozostałych opracowań – które winny zostać dostarczone na płycie CD lub DVD,
- Dołącz do zgłaszanej pracy pisemne uzasadnienie dlaczego zgłaszana kandydatka w opinii zgłaszającego zasługuje na tytuł Super Mamy 2013, o ile takie uzasadnienie nie stanowi integralnej części zgłaszanej pracy konkursowej, np. uzasadnienie w postaci tekstu zawartego w rysunku,
- Przekaż powyższą pracę wraz z prawidłowo wypełnionym Kuponem Konkursowym osobiście, przesyłką poleconą nadaną w placówce pocztowej operatora pocztowego lub przesyłką kurierską.

Kupony Konkursowe uprawniające do wzięcia udziału w Konkursie zostały nadrukowane na opakowaniach herbaty czarnej ekspresowej „Minutka” 100 szt. (140 g), która będzie dostępna w wolnej sprzedaży na terenie całej Polski przez cały okres trwania Konkursu. Kupon Konkursowy można również pobrać ze strony supermama.minutka.pl i przysłać go wraz z kodem kreskowym, wyciętym z jakiegokolwiek opakowania herbaty „Minutka” produkowanych przez Organizatora (odmiany owocowe, zielone, czarne, czarne aromatyzowane).

Nagrody

Vouchery wycieczkowe: 8000 zł, 4000 zł, 3000 zł
30 aparatów cyfrowych SONY
100 pakietów produktów MOKATE

Nadesłane przez: visserarthur Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz