Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs świateczny 2013

Opis konkursu

1. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace wykonane własnoręcznie.
2. Organizator nie dopuszcza prac zakupionych, pozyskanych, jak również wytworzonych przed terminem ogłoszenia konkursu.
3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace wykonane w ramach działań indywidualnych lub grupowych, przez uczniów jednej klasy.
4. Udział w konkursie mogą brać klasy ze szkół podstawowych działających na terenie województwa śląskiego.
5. Zgłoszenia pracy swojej klasy dokonuje wychowawca. Klasa może zgłosić do 6 prac w obu kategoriach.
6. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imiona i nazwiska twórców, klasa, nazwisko wychowawcy, numer szkoły oraz do wiadomości Organizatorów dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail).
7. Prace w kategorii 1 należy dostarczyć do sekretariatu Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, Chorzów, do dnia 11 grudnia 2013 roku. Prace z kategorii 2 należy dostarczyć droga mailową na adres sekretariat@muzeum-gpe.chorzow.pl do dnia 11 grudnia 2013 roku.
8. W dn. 15 grudnia 2012 w siedzibie Organizatora odbędzie się wystawa zgłoszonych prac oraz ceremonia wyłonienia zwycięzcy konkursu.

Nagrody

???

Nadesłane przez: barszcz Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz