Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Trafny Wybór"

Opis konkursu

Konkurs trwa od: 15.11.2012 do: 12.12.2012

Organizatorem konkursu jest serwis almamarket.pl.
Do udziału w Konkursie niezbędne jest łączne spełnienie przez Uczestnika Konkursu następujących warunków:
a) dokonanie w okresie trwania Konkursu jednorazowych zakupów w jednym ze Sklepów, co obejmuje także zamówienie zakupów z jednego ze Sklepów dokonane
poprzez Platformę Alma24 na kwotę minimum 50 PLN potwierdzonych jednym paragonem fiskalnym; godziny otwarcia poszczególnych Sklepów wskazane są w
Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
b) zachowanie oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie zakupów towarów w Sklepie w sposób wskazany powyżej w lit. a),
c) wykonanie zadania konkursowego polegającego na odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe: "Co oznacza dla mnie trafny wybór" ("Zadanie konkursowe"),
d) prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez przesłanie w okresie trwania Konkursu wykonanego Zadania konkursowego na adres mailowy
konkurs@almamarket.pl z podaniem danych osobowych tj. imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres Sklepu z listy stanowiącej Załącznik nr 1 do regulaminu, w
którym będzie przeprowadzony proces weryfikacji paragonu fiskalnego i wydanie nagrody, a także numer zamówienia dokonanego poprzez Plaformę Alma24 lub numer
paragonu w przypadku zakupu dokonanego w Sklepie. W przypadku dokonania zamówienia zakupów poprzez Platformę Alma24 dane muszą być zgodne z podanymi
podczas rejestracji na Platformie Alma24.

Nagrody:
Nagrodami w Konkursie jest 100 (sto) egzemplarzy książki J.K.Rowling "Trafny wybór". Wartość rynkowa każdej z nagród wynosi 39,90 zł brutto (słownie trzydzieści
dziewięć złotych 90/100

Chcesz wziąć udział w konkursie?
Kliknij TUTAJ.

Konkurs nadesłany przez olunka. Serdecznie Dziękujemy!!!
Dodał pionas

Nagrody

Nadesłane przez: olunka Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz