Konkurs "Trampkomania z Windows Phone"


Konkurs Trampkomania z Windows Phone

Opis konkursu

Zadanie uczestnika konkursu składa się z dwóch etapów:
a) etap pierwszy: możliwy do zrealizowania w każdy dzień trwania Konkursu, polegający na ściągnięciu z interaktywnego Sklepu Windows Phone Aplikacji Konkursowej, zapoznanie się z jej zasadami, wysłanie pełnego zgłoszenia do Konkursu za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej obejmującego takie działania jak:
I. wskazanie imienia i nazwiska, adresu mailowego oraz numeru telefonu, wybór, spośród trzech zaprezentowanych wzorów, wzoru grafiki, która naniesiona zostanie na butach będących przedmiotem możliwej do wygrania w Konkursie nagrody, podanie rozmiaru buta będącego przedmiotem możliwej do wygrania w Konkursie nagrody
II. zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu
III. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby poprawnego przeprowadzenia Konkursu włącznie z przeprowadzeniem dystrybucji nagrody oraz uregulowaniem kwestii podatkowych przez Organizatora.
b)    etap drugi: możliwy do zrealizowania w każdy dzień trwania Konkursu, polegający na przesłaniu za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej zrzutu ekranu Windows Phone z telefonu Nokia Lumia, o którym mowa w paragrafie 5 w punkcie 5 (zwanego dalej „Projektem Konkursowym”). Uczestnik konkursu może przesłać tylko jeden Projekt Konkursowy w czasie trwania Konkursu co oznacza, że tylko raz może zrealizować Zadanie Konkursowe.

Nagrody

Nagrodą dla Laureatów Konkursu jest nagroda rzeczowa w postaci 1 pary butów typu trampki z wykonanym nadrukiem grafiki według wzoru wybranego w momencie wypełniania w Aplikacji Konkursowej zgłoszenia konkursowego, spośród trzech gotowych wzorów graficznych („Nagroda”).
Na potrzeby realizacji Konkursu Organizator przeznaczył łącznie 630 Nagród.

Nadesłane przez: is77 Opublikowane przez: pionas

Lista komentarzy

konkx

03.06.14 11:18:28

Konkurs trwa od 26 maja do 30 czerwca 2014 i obejmuje tylko telefony Nokia Lumia z Windows Phone 8 / 8.1 zakupione u operatora Plus w terminie 1 marca - 30 czerwca 2014.

0 0
Dodaj komentarz