Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs "Tu Mieszkam, Tu fotografuję"Opis konkursu

Konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny dla wszystkich fotografujących.
Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż 4 prace. Zestawy wielozdjęciowe nieprzekraczające 10 fotografii będą traktowane jako jedna praca.
Zalecany format zdjęć od !5 x21 cm do 40×50 cm. Prace nie mogą być podklejone lub oprawione.
Każde zdjęcie należy czytelnie opisać podając: godło autora, numer procy zgodny z numerem na karcie uczestnictwa (w przypadku zestawów – łamany przez numer zdjęcia w zestawie), a także rok wykonania oraz tytuł
Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem, zawierającą dokładnie i czytelnie wypełnioną kartę uczestnictwa.
Prace (w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniom) wraz z podpisaną kartą uczestnictwa należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 10.06.2019 roku (data dostarczenia prac do organizatora) pod adres: Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance Dział Animacji Kultury ul. Broniewskiego 7 64-980 Trzcianka z dopiskiem „Tu mieszkam, tu fotografuję”
Do udziału w konkursie nie dopuszcza się fotografii. które nie spełniają wymogów technicznych określonych niniejszym regulaminem (bez godła, podpisane imieniem i nazwiskiem, o innych niż wymagane wymiarach, podklejone, bez karty uczestnictwa), zostały dostarczone po ustalonym terminie, naruszają godność osobistą.
Jury zadecyduje o zakwalifikowaniu prac na wystawę oraz przyznaniu nagród.
Jury ma prawo ingerować w zestawy i nagradzać pojedyncze zdjęcia wybrane z zestawów. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej zostaną telefonicznie poinformowani o terminie uroczystego finału konkursu do końca lipca 2019r.

Nagrody

???

Nadesłane przez: edytapodolak Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz