Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Turystyczne Mistrzostwa Blogerów"

Opis konkursu

Aby wziąć udział w PIERWSZYM ETAPIE KONKURSU należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy opublikowany w serwisie mistrzostwablogerow.polska.travel i odpowiedzieć na pytanie otwarte:
Dlaczego to właśnie Ty powinieneś zostać wybrany do Konkursu?

Zgłoszenie do pierwszego etapu Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją uczestniczenia w całym przedsięwzięciu/Konkursie.

Zebrane zgłoszenia (formularze zgłoszeniowe) zostaną ocenione w systemie ocen skali 1-10 w następujących aspektach:

  • liczba miesięcznych unikalnych czytelników bloga (minimum 5000 unikalnych użytkowników bloga miesięcznie (na podstawie średniej z minimum trzech miesięcy).
  • liczba fanów na portalu Facebook (minimum 2000 fanów bloga).
  • liczba fanów na portalu Instagram (minimum 1000 fanów bloga)
  • odpowiedź na pytanie otwarte
  • ocena jakościowa treści trzech zgłoszonych linków do artykułów z bloga (na oceny jakościowe składać się będzie ocena: I) stylu pisarskiego II) wartości merytorycznych III) wizualnej - fotografie, IV) liczba znaków V) dodatkowe elementy (filmy grafiki lub mapy).
  • akceptacja regulaminu oraz wynagrodzenia finansowego za uczestnictwo w kolejnym etapie Konkursu.
  • Oceną jakościową zajmie się Jury, powołane przez Realizatora. Zgodnie z oceną, Jury wybierze 16 blogerów (którzy uzyskali najwyższe oceny), którzy przejdą do drugiego etapu Konkursu.
Wyniki pierwszego etapu konkursu będą opublikowane na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel
Każdemu z zakwalifikowanych 16 blogerów zostanie przydzielone województwo, które bloger będzie promować. Zasadniczo będzie to jego rodzime województwo (w sytuacji, gdy z danego województwa nikt nie spełni minimalnych warunków, określonych w Regulaminie, uczestnictwo w Konkursie proponowane jest twórcy z innego województwa, zgodnie z województwem, które wytypował w zgłoszeniu jako województwo drugiego/kolejnego wyboru – które z założenia powinno sąsiadować z województwem z którego pochodzi bloger lub być województwem, którym się interesuje, lub gdzie bloger się urodził, lub uczył się/studiował, lub mieszkał).

Zadaniem blogera w drugim etapie Konkursu będzie przygotowanie minimum 3 wpisów oraz 2 materiałów wideo (teaser + film), a także 9 postów na kanale Facebook oraz 9 postów na kanale Instagram będących relacją z kilkudniowego wypadu do przydzielonego województwa. Temat wpisu jest dowolny, powinien być jednak spójny z uzgodnionym z Regionalną Organizacją Turystyczną planem podróży i dotyczyć miejsca, regionu, szlaku, produktu turystycznego, leżącego na terenie tego województwa.

Nagrody

  • Laureat 1. miejsca - nagroda główna o wartości 10 000 zł (netto)
  • Laureat 2 miejsca - nagroda o wartości 6000 zł (netto)
  • Laureat 3 miejsca - nagroda o wartości 4500 zł (netto)

Nadesłane przez: barszcz Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz