Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs "URANIA" Częstochowa


Konkurs URANIA Częstochowa

Opis konkursu

Konkurs jest 2-etapowy. W etapie I uczniowie rozwiązują co najmniej dwa (najlepiej wszystkie) spośród zawartych w zestawie zadań o tematyce astronomicznej. Rozwiązania I etapu (parafowane pieczęcią szkoły, do której uczęszcza uczeń) należy dostarczyć do 30 kwietnia 2016 na adres:
Dr Bogdan Wszołek, IF AJD, Al. Armii Krajowej 13/15, pok. 4001 42-200 Częstochowa
II etap konkursu (dla wszystkich, którzy nadesłali zadania etapu I) zostanie przeprowadzony w Instytucie Fizyki AJD w Częstochowie w dniu 6.06.2016 o godzinie 12. Uczniowie będą rozwiązywać test wielokrotnego wyboru.
O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w obu etapach. Zwycięscy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

Nagrody

Zwycięscy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

Nadesłane przez: andii Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz