Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs "Wakacje z wedlem"


Konkurs Wakacje z wedlem

Opis konkursu

Aby zostać Uczestnikiem należy łącznie spełnić następujące warunki:
a) dokonać w Okresie Promocji zakupu dowolnych Produktów E.Wedel w kwocie minimum 15,00 (piętnaście) PLN brutto jednorazowo (to jest potwierdzonego jednym dowodem zakupu w postaci paragonu) i zachować oryginał tego dowodu zakupu (paragonu).
b) wykonać zadanie konkursowe, polegające na najciekawszym dokończeniu zdania: „Mój idealny sposób na wakacje z E.Wedel…”,
c) dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie.
Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie polega na wysłaniu przez Uczestnika wiadomości email na adres: konkurs@marketdino.pl w terminie od 24.07.2013 roku do 13.08.2013 roku, zawierającą dokończenie zdania „Mój idealny sposób na wakacje z E.Wedel… ” oraz następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, nr paragonu poświadczającego zakup produktów E.Wedel na kwotę minimum 15 pln brutto

Nagrody

10 nagród o łącznej wartości 14 760 PLN brutto w postaci konsol PlayStation3

Nadesłane przez: benon69 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz