Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs "Wakacyjna beztroska"


Konkurs Wakacyjna beztroska

Opis konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie, a tym samym uzyskać możliwość ubiegania się o nagrodę, należy w terminie od dnia 16 czerwca 2016 roku do dnia 31 lipca 2016 roku, wysłać zgłoszenie drogą e-mailową na adres redakcja@stokrotka.pl, zawierające: zdjęcie, na którym uwieczniona będzie propozycja wspólnej zabawy lub kreatywnego sposobu wypoczynku z bliskimi. Zdjęcie powinno mieć charakter twórczy. Do zdjęcia należy dołączyć krótki opis z informacją o okolicznościach spotkania oraz wyjaśnienie, jak powstał pomysł na konkretne zajęcie. Zgłoszenie powinno zawierać także:
– dane osobowe Uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego),
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci oświadczenia o treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Stokrotka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin) w celu wykorzystania ich dla potrzeb niezbędnych do konkursu „Wakacyjna beztroska”, przeprowadzanego przez „Stokrotka” spółka z o.o., w tym również w celu opublikowania wyników konkursu na stronach internetowych Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1182)”.

Nagrody

wygrania 5 zestawów z dwoma bohaterami ICE AGE

Nadesłane przez: buka Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz