Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Wymyśl hasło i wygraj nagrody"

Opis konkursu

Konkurs trwa od: 07.11.2012 do: 30.11.2012

Organizatorem konkursu jest serwis glucholazyonline.com.pl.
4. Zgłoszenie do konkursu
4.1 Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać hasło promujące gminę lub miasto Głuchołazy
4.2 Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnik jednoznacznie wyraża zgodę na
przestrzeganie niniejszego Regulaminu Konkursu.
5. Warunki uczestnictwa w konkursie
5.1 W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, zwane dalej Uczestnikiem, które ukończyły 18 lat.
5.2 Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie
jedynie po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego.
6. Zasady Konkursu
6.1 Zgłoszenie do konkursu
6.1.1 W Konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy ww terminie wyślą hasło promujace gminę lub miasto poprzez specjalny formularz umieszczony na stronie.
6.1.2 Uczestnik może podać nieskończoną ilość haseł.
6.1.3 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika, który przesłał hasło:
a. Naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
b. Sprzeczne z dobrymi obyczajami lub mogące być uznane za obelżywe, kojarzyć się z
przemocą lub rasizmem i innymi przejawami dyskryminacji;
c. Zawierające hasło lub inne treści, do których prawa przysługują osobom trzecim, za
wyjątkiem treści Organizatora.
d. Niewłaściwe z innych powodów.
6.3 W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa Organizator zastrzega sobie prawo do
usunięcia Hasła z konkursu.

Nagrody:
Organizator konkursu wybierze z pośród nadesłanych haseł najlepsze trzy, których autorzy otrzymają nagrodę w postaci albumu "Głuchołazy i okolice na dawnych fotografiach"

Chcesz wziąć udział w konkursie?
Kliknij TUTAJ.

Konkurs nadesłany przez nice. Serdecznie Dziękujemy!!!
Dodał pionas

Nagrody

Nadesłane przez: nice Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz