Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs "Wyspy Wielkanocne nowa tradycja"


Konkurs Wyspy Wielkanocne nowa tradycja

Opis konkursu

Przedmiotem niniejszego konkursu jest stworzenie formy przestrzennej, rzeźby, płaskorzeźby lub formy płaskiej o tematyce związanej z szeroko pojętą tradycją Świąt Wielkanocnych. Wszystkie treści twórcze powinny odnosić się do symboli i ikonografii związanych z Wielkanocą. Prace mogą nawiązywać do folkloru i kultury tożsamej z tradycjami poszczególnych regionów polskich, europejskich i innych kultur. Prace powinny oznaczać się trwałością, starannością oraz estetyką wykonania. Przy ocenie prac, Jury zwraca uwagę na oryginalność i subiektywność twórczego ujęcia tematu w przedstawionej pracy.

Założenia programowe:
Upowszechnianie elementów sztuki i wzornictwa odnoszących się do ikonografii i symboli Wielkanocnych, obejmujących tradycję ludową, historyczną, z przynależnymi jej symbolami i artefaktami, uwzględniając przy tym szeroko pojętą sztukę współczesną z elementami nowoczesnego wzornictwa. Mile widziane będą tradycyjne folklorystyczne formy dekoracyjne ( stroiki, palmy, wycinanki, pisanki, etc. , jednak postrzegane poprzez pryzmat współczesnej kultury materialnej)

 • Tworzenie i utrwalanie tradycji regionalnej, pielęgnującej wartości zawarte w pojęciu „tożsamość miejsca”
 • Promocja Świnoujścia - miasta czterdziestu czterech wysp, nadmorskiego regionu i Miejskiego Domu Kultury
 • Pobudzanie wyobraźni i kreatywności, krzewienie twórczych form spędzania czasu w kontekście wychowania poprzez sztukę
Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto na adres: Miejski Dom Kultury
ul. Wojska Polskiego 1/1, 72-600 Świnoujście, nadeśle prace plastyczne, z określonego, poniżej obszaru dyscyplin artystycznych.
Do nadesłanych prac należy dołączyć drukowaną kartkę zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania i numer telefonu oraz podpisany załącznik z oświadczeniem RODO. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

Preferowane obszary dyscyplin plastycznych:
 • miniatura rzeźbiarska
 • ceramika
 • tkanina artystyczna
 • mozaika
 • grafika
 • malarstwo
 • rysunek
 • rękodzieło artystyczne ( ludowe, folklorystyczne )
Prace będą oceniane przez Jury w strefach: do lat 6, szkolna do lat 14, otwarta.
Termin nadsyłania prac upływa 8.04.2019 r.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Niedzielę Palmową 14.04.2019r.
Po ogłoszeniu wyników odbędzie się aukcja i prezentacja nadesłanych prac konkursowych w Galerii Art, Miejskiego Domu Kultury.

Nadesłanie prac jest zgłoszenia konkursowego wraz z pracą jest równoznaczne z wyrażeniem zgody- przez uczestników oraz ich opiekunów- na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów oraz publikowanie i wykorzystywanie prac plastycznych w ramach konkursu.

Nagrody

 • w strefach do 6 lat, szkolna do 14 lat – nagrody rzeczowe lub kupony podarunkowe
 • w strefie otwartej – nagrody pieniężne

Nadesłane przez: Miejski Dom Kultury Świnoujście Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz