Reklama na e-Konkursy.info 24.07.19 08:26:04

Konkurs "X Art Fresh Festival"

Konkurs X Art Fresh Festival

Opis konkursu

Zgłoszenie do X AFF będzie możliwe w okresie od 11 stycznia do 23 stycznia 2019 roku włącznie (do godz. 23:59) na podstawie następujących kryteriów:

 • Kandydat w chwili zgłoszenia musi być osobą pełnoletnią, fizyczną oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 • Zgłoszenie udziału w X AFF poprzez Formularz na udostępniony pod linkiem: goo.gl/cnvZH1. Artysta jest zobowiązany do starannego wypełnienia formularza;
 • Wysłanie na adres mailowy Organizatorów artfreshfestival@gmail.com 6 zdjęć reprezentatywnych prac pochodzących z roku 2018, które artysta chciałby zaprezentować w czasie festiwalu. Opis koniecznych parametrów zdjęć i sposobu ich opisania jest następujący:
  1. Prawidłowo wypełniony formularz musi zawierać wszelkie wymagane dane osobowe oraz ​informacje o artyście w języku polskim.
  2. Formularze wraz ze zdjęciami prac należy wysłać na adres mailowy: artfreshfestival@gmail.com​ w nieprzekraczalnym terminie do ​23 stycznia 2018 roku​.
  3. ​Wymagane załączniki​:
  zdjęcia ​6 prac​ pochodzących z roku 2018 (minimum 3 z nich artysta musi zaprezentować w czasie AFF9), w formacie JPG, o rozdzielczości minimum 2000 px krótszy bok oraz nazwane według schematu: ​tytuł, wymiary, technika, rok powstania np.: ​Jan Kowalski, Pejzaż​, 120 x 100 cm, olej na płótnie, 2019
 • Potwierdzenie praw autorskich do zgłoszonych i prezentowanych na Festiwalu prac oraz autentyczności danych osobowych udostępnionych Organizatorom.
 • Zgłoszenie kandydatury ​tylko w jednej​ spośród następujących kategorii:
  - malarstwo
  - fotografia
  - ilustracja
  - grafika warsztatowa i cyfrowa
  - rzeźba i ceramika
  - design
Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tylko w jednej wybranej kategorii.
Ostateczne zakwalifikowanie się Uczestnika do udziału w X AFF nastąpi poprzez spełnienie wszystkich poniższych warunków:
 • Podjęcie przez Organizatora decyzji o zakwalifikowaniu Uczestnika, o czym ten ostatni zostanie powiadomiony drogą elektroniczną do dnia 9 lutego 2019 roku;
 • Wpłatę dobrowolnej składki na cele organizacyjne w ciągu 7 dni od chwili przekazania informacji o zakwalifikowaniu.
Organizatorzy przewidują stworzenie listy rezerwowej Uczestników X AFF.

Nagrody

Możliwość prezentacji oraz sprzedaży swoich prac w Sheraton Warsaw Hotel

Nadesłane przez: Pierre Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz