Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs "You Rock"Opis konkursu

1. Do udziału w Konkursie konieczne jest zalogowanie Uczestnika na swoje Konto w Serwisie Facebook.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się przez Uczestnika z tekstem Regulaminu Konkursu dostępnym w Aplikacji oraz jego zaakceptowanie.
3. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego Uczestnika podczas realizacji zadania polegającego na przygotowaniu przez Uczestnika rakiety inspirowanej pojazdem kosmicznym („Zdjęcie”), a następnie dodanie Zdjęcia do galerii konkursowej zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Aplikacji („Galeria”).
4. Rakieta, której wizerunek zostanie utrwalony na Zdjęciu może być przygotowana dowolną techniką, w tym wizerunek rakiety może być stworzony/przedstawiony poprzez odpowiednie ułożenie ciała Uczestnika i/lub poprzez odpowiednie przebranie się Uczestnika.
5. Zdjęcie musi przedstawiać w całości stworzoną/przygotowaną przez Uczestnika rakietę oraz na Zdjęciu musi być widoczny w całości produkt - maskara „The Rocket Maybelline”.
6. Zdjęcie musi być zapisane w formacie „jpg”, lub „png” i nie może być większe wymiarem niż 4000 x 4000 px, oraz nie może mieć większej wagi niż 10 MB.
7. W przypadku dodania przez Uczestnika Zdjęcia do Galerii, tj. po kliknięciu przez Uczestnika przycisku „Dodaj do galerii” Uczestnik nie ma prawa do usunięcia Zdjęcia z Galerii.

Nagrody

Nagrodami w Konkursie są:
a. nagroda główna w postaci jednego zaproszenie dla sześciu osób do udziału w sesji makijażowej (z udziałem profesjonalnej makijażystki, oraz profesjonalnego fotografa), która realizowana będzie podczas imprezy w „limo hummerze” („Nagroda Główna”). O terminie i miejscu realizacji nagrody głównej Uczestnik zostanie poinformowany w terminie do 14 dni roboczych po publikacji wyników i stwierdzeniu jego prawa do uzyskania nagrody. W imprezie oraz w sesji zdjęciowej może wziąć udział wyłącznie Uczestnik wraz z zaproszonymi przez Uczestnika 5 osobami. Wartości Nagrody Głównej 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł brutto)
b. nagrody I stopnia w postaci 30 bransoletek Mokobelle z granatowych koralików i pozłacaną zawieszką w kształcie gwiazdki z limitowanej kolekcji („Nagroda I Stopnia”). Wartość Nagrody I Stopnia 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt zł brutto),
c. nagrody II stopnia w postaci 200 sztuk maskary The Rocket Maybelline, kolor czarny („Nagroda II Stopnia). Wartość Nagrody II Stopnia 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć zł brutto) .

Nadesłane przez: dysia Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Lista komentarzy

gracet

31.03.13 21:56:10
Dodaj komentarz