Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs z Policją Bezpieczniej, Łódź

Opis konkursu

Konkurs organizowany jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Tematem przewodnim Konkursu jest hasło: "Nowoczesna Policja w służbie mieszkańcom".
Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne dotyczące zawodu policjanta, jak również zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole, na drodze oraz konsekwencji wynikających z ich przestrzegania lub nieprzestrzegania.
Uczestnicy Konkursu wykonuj ą prace w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A2 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysunek, malarstwo, wyklejanie, wydzieranie itd.).
Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, adres domowy, nazwę i telefon placówki, do której uczęszcza uczestnik Konkursu, oświadczenie opiekuna prawnego o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i jego akceptacją. Wzór metryczki stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu

Nagrody

Za zajęcie I, II i III miejsca: dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Dla pozostałych 17 miejsc – dyplomy i upominki ufundowane przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Dla zwycięzców pierwszych 3 miejsc zorganizowany zostanie w wybranym terminie pobyt w Komendzie Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Nadesłane przez: maryal Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz