Reklama na e-Konkursy.info 18.08.19 21:51:38

Konkurs "Zbieraj punkty za aktywność, wygrywaj pieniądze"

Opis konkursu

Serwis – platforma internetowa dostępna pod adresem millionyou.pl, składająca się z dwóch sekcji: „Kreatywni” oraz „Innowatorzy”.
Czynność – określona aktywność możliwa do wykonania przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności logowanie w Serwisie, przesłanie Utworu w ramach Projektu/Wyzwania, za której wykonanie Użytkownik otrzymuje z góry przewidzianą liczbę Punktów.
Punkty – punkty przyznawane Użytkownikowi Serwisu za wykonywanie poszczególnych Czynności, upoważniające Użytkownika do uczestniczenia w rywalizacji o nagrody pieniężne, o których mowa w §3 ust. 2 Regulaminu.

Nagrody

Na koniec każdego Okresu Organizator przyzna dla dziesięciu Użytkowników, którzy w upływającym Okresie uzyskali najwyższą liczbę Punktów następujące Nagrody:
1) 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy) dla Użytkownika, który uzyskał najwyższą pozycję w Rankingu,
2) 700,00 zł (słownie: siedemset złotych zero groszy) dla Użytkownika, który uzyskał drugą pozycję w Rankingu,
3) 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero groszy) dla Użytkownika, który uzyskał trzecią pozycję w Rankingu,
4) 300,00 zł (słownie: trzysta złotych zero groszy) dla każdego z Użytkowników, którzy uzyskali między czwartą a dziesiątą (włącznie) pozycją w Rankingu.

Nadesłane przez: cb656 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Komentowanie wyłączone