Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Zdjęcie pełne słońca"

Konkurs Zdjęcie pełne słońca

Opis konkursu

Konkurs    jest prowadzony na profilu marki Dax Sun na Facebooku.
Warunki wzięcia udziału: uczestnicy mają za zadanie „pod postem konkursowym na tablicy profilu    marki Dax Sun na Facebooku opublikować zdjęcie ze słońcem w roli głównej, będące interpretacją hasła: „słońce pod kontrolą”; poza tym: akceptacja regulaminu i wyrażenie zgody zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Regulaminem Konkursu. Zgłoszenie w Konkursie musi być dokonane samodzielnie przez Uczestnika tj. bez użycia programów lub robotów komputerowych (w tym jakichkolwiek automatów/botów). Z chwilą opublikowania zdjęcia    Uczestnik oświadcza, że jest autorem zdjęcia    i udziela Fundatorowi nieodpłatnie licencji niewyłączne do    zdjęcia    składającego się na Zgłoszenie Konkursowe na    polach eksploatacji obejmujących: wykorzystanie zdjęcia    w Internecie, prawo do wykonywania wydruków w czasopismach, na ulotkach, plakatach prawo    do udostępniania, rozpowszechniania zdjęcia lub jego części w sposób inny niż określony powyżej ...".

Nagrody

5 zestawów o wartości 100 zł brutto(po jednym zestawie dla każdego Laureata).
W skład każdego zestawu wchodzą    kosmetyki marki    Dax Sun oraz bransoletka.

Nadesłane przez: bruce Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz