Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Zima w Ustrzykach Dolnych"

Opis konkursu

Konkurs trwa do: 4.12.2012

Organizatorem konkursu jest serwis yougo.pl.
1. Rozpoczęcie konkursu zostanie ogłoszone na portalu internetowym oraz stronie Facebook
Patrona, a także na stronach internetowych oraz fanpagach na Facebooku fundatorów
nagród wymienionych w § 3 niniejszego regulaminu.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
3. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora, Patrona, fundatorów
nagród, a także członkowie ich rodzin.
4. Poprzez uczestnictwo w konkursie rozumie się nadesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną
zatytułowanego “Zima w Ustrzykach Dolnych" na adres konkurs@poczta.bieszczady.pl
udzielając w jego treści odpowiedzi na pytanie konkursowe: “Jak nazywa się najdłuższy
stok narciarski położony w gminie Ustrzyki Dolne?"
5. Uczestnik konkursu musi w nadesłanym zgłoszeniu podać następujące dane:
a. odpowiedź na pytanie konkursowe
b. swoje imię i nazwisko,
c. adres zamieszkania,
d. numer telefonu kontaktowego
e. oraz adres e-mail.
6. Brak podania którychkolwiek z powyższych danych unieważnia uczestnictwo w Konkursie
nadawcy zgłoszenia.
17. Osoba nadsyłająca zgłoszenie konkursowe może wziąć udział w konkursie tylko jeden
raz. Nadesłanie więcej niż jednego zgłoszenia przez tego samego uczestnika oznacza
nieodwołalną rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.
8.Spośród zgłoszeń z prawidłowymi odpowiedziami zostaną rozlosowane nagrody
(wymienione w §3 niniejszym regulaminie).
9. Konkurs składa się z trzech następujących etapów:
a. I etap - od 22 listopada 2012r. godz. 11:00 do 4 grudnia 2012 godz. 23:59 -
przysyłanie odpowiedzi na pytania konkursowe.
b. II etap - 5 grudnia 2012r. do godz. 23:59 - weryfikacja nadesłanych odpowiedzi i
losowanie nagród w obecności Organizatora.
c. III etap - 6 grudnia 2012 do godz. 18:00 - ogłoszenie wyników losowania Konkursu
na portalu www.bieszczady.pl oraz facebooku www.facebook.com/bieszczady .
10.Organizator oraz Patron konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za niedostarczone
zgłoszenia (E-maile), ich błędną lub niepełną treść (np. brak danych kontaktowych
wymienionych lub/i błędne odpowiedzi na pytania konkursowe).

Nagrody:
1. Autorzy (nadawcy) prawidłowo przesłanych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu 14
(czternastu) nagród w Konkursie przeprowadzonym przez Organizatora. Osoba nadsyłająca
zgłoszenie konkursowe może wylosować tylko jedną nagrodę spośród czternastu nagród
wymienionych w § 3 pkt. 2.
2. Nagrody i ich fundatorzy:
a. 7x POBYT WEEKENDOWY DLA 2 OSÓB (2 NOCLEGI ZE ŚNIADANIAMI): Gęsi Zakręt,
Villa Neve, Willa Stasia, Gościniec Pięciu Stawów, Hotelik pod Orlikiem, Dębowa
Gazdówka, U Flika.
b. 4x KOLACJA DLA 2 OSÓB: Restauracja Niedźwiadek, Restauracja Młyn (dodatkowo
zwiedzanie Muzeum Młynarstwa), Oberża pod Strzechą, Pizzeria Orlik.
c. 1x VOUCHER NA JEDNODNIOW¡ WYCIECZKÊ: Biuro Podróży Eko-Krapaty
d. 1x PRZELOT PARASAILEM: Extreme Team Bieszczady.
e. 1x WYPOŻYCZENIE KOMPLETU SPRZÊTU BIEGÓWKOWEGO DLA 2 OSÓB NA 2 DNI:
Wypożyczalnia Nart Biegowych.
3. Sumaryczna wartość puli nagród wynosi: 2500,- PLN.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub wymianie w inny sposób nie
ujętej niniejszym regulaminem.
5. Nagrodę można zrealizować w terminie od 11.12.2012 do 11.12.2013 z wyłączeniem
następujących terminów:
2a. 23.12.2012 - 02.01.2013 (Boże Narodzenie i Sylwester),
b. 29.03.2013 - 1.04.2013 (Wielkanoc),
c. 30.04.2013 - 5.05.2013 (weekend majowy),
d. 30.05.2013 - 2.06.2013 (Boże Ciało).

Chcesz wziąć udział w konkursie?
Kliknij TUTAJ.

Konkurs nadesłany przez barbara1910. Serdecznie Dziękujemy!!!
Dodał pionas

Nagrody

Nadesłane przez: barbara1910 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz