Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Zwierzynieckie debiuty"

Opis konkursu

Konkurs wokalno-taneczny
Konkurs adresowany jest do mieszkających w Dzielnicy Zwierzyniec dzieci i młodzieży zainteresowanych różnymi formami muzycznymi oraz uczestników zajęć wokalnych lub tanecznych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, przedszkolach, ośrodkach kultury i innych placówkach działających na terenie Dzielnicy Zwierzyniec.
Uczestnicy wystąpią w dwóch kategoriach: "wokal" i "taniec" z podziałem na następujące grupy wiekowe:
I - 3 do 6 lat
II - 6 do 12 lat
III - 12 do 16 lat
ZASADY UCZESTNICTWA:

Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest dostarczenie Organizatorom osobiście lub drogą mailową Karty zgłoszenia wraz z muzyką (podkład) w formacie mp3 lub audio do 15 marca 2014 roku. Dla wokalistów dostępny jest fortepian.
Uczestnicy w kategorii "wokal" przygotowują od jednego do dwóch utworów muzycznych.
Uczestnicy w kategorii "taniec" przygotowują od jednego do trzech układów tanecznych.
Występ w obu kategoriach nie powinien być dłuższy niż 8 minut.
Wokaliści oraz tancerze mogą występować solo jak i w grupach, ale nie większych niż 12 osób.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi tego samego dnia.
UWAGI OGÓLNE:

O zakwalifikowaniu się do konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo w dniach 27-31 marca 2014.
Koszty przejazdów ponoszą instytucje delegujące oraz osoby prywatne.
Uczestnicy muszą być pod opieką pełnoletniego opiekuna.
W kategorii "taniec" zabrania się elementów akrobatycznych, które mogły by spowodować uszczerbek na zdrowiu.
Wymiary sceny 7m x 4m.
Organizator zapewnia nagłośnienie.

Nagrody

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział, a dla laureatów przewidziane są nagrody niespodzianki oraz możliwość publicznego występu podczas jednej z imprez odbywających się w Klubie Kultury Przegorzały.8.

Nadesłane przez: dorcia2766 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz