Reklama na e-Konkursy.info

Konurs "Wiosenny rowerowy" Częstochowa, Katowice, Rybnik

Opis konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Polski, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy spełnią warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik Konkursu”).
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie przez Uczestnika Konkursu następujących warunków:
Dokonanie w czasie trwania Konkursu w Sklepie jednorazowego zakupu o wartości minimum 50 zł potwierdzonego rejestracją zakupu na koncie Uczestnika w programie lojalnościowym prowadzonym pod nazwą Klub Konesera lub oryginałem paragonu fiskalnego (oryginał paragonu należy zachować, będzie konieczny do okazania przy odbiorze Nagrody);
prawidłowe wypełnienie kuponu zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz wykonanie zadania konkursowego polegającego na wymyśleniu ciekawego i oryginalnego hasła promującego miejskie rowery i zdrowy tryb życia („Zadanie konkursowe”) wpisując je na kuponie konkursowym. Kupony konkursowe wydawane będą w kasach Sklepów od dnia 22 marca do dnia 21 kwietnia 2013 lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów oraz dostępne w czasie trwania Konkursu na stronie www.almamarket.pl (wersja do wydruku);
wrzucenie do dnia 21 kwietnia 2013 roku prawidłowo wypełnionego kuponu konkursowego do urny zlokalizowanej w Biurze Obsługi Klienta w każdym Sklepie.

Nagrody

Jedna Nagroda Pierwsza w każdym ze Sklepów: rower z kolekcji Gazelle 2013 - Basic R o wartości 1900 złotych brutto, łącznie trzy Nagrody Pierwsze; oraz dodatkowa do każdej Nagrody Pierwszej nagroda pieniężna w wysokości 211,00 złotych przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody.
Dziewięć Nagród Dodatkowych (równorzędnych), po trzy w każdym Sklepie – zestaw upominkowy o wartości około 100 zł brutto.

Nadesłane przez: nice Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz