Reklama na e-Konkursy.info

Loteria "Odkręć sobie kasę!"

Opis konkursu

Należy zakupić jeden Majonez Dekoracyjny marki Winiary (loterią objęte są wszystkie gramatury) oraz dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej pod numer 70916 o treści SMS-a: Winiary.numer z paragonu fiskalnego Koszt SMS-a to 0,62 zł z VAT.

W odpowiedzi na prawidłowo przesłane zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o tym czy do ich zgłoszenia przypisana jest nagroda dzienna czy nie.

Nagrody

  • 4700 x Nagroda Dzienna w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 50,00 zł.
  • 1x Nagroda Główna w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 30.000,00 zł

Nadesłane przez: yolka123 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Lista komentarzy

superloser

15.09.20 00:50:46

Do Loterii dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam paragon fiskalny ewentualna nagroda z tytułu tego paragonu fiskalanego przysługiwać będzie tylko  jeżeli pierwsze prawidłowe zgłoszenie danego paragonu jest zgłoszeniem zwycięskim. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, 
kiedy Uczestnik ponownie Zgłosi ten sam paragon fisklany, dokonując wyłącznie zmiany w wielkości wpisywanych liter lub cyfr lub dodając znaki interpunkcyjne w treści SMS’a.

Im wczesniej grasz, tym wieksza szansa, ze numer paragonu jeszcze nie jest w systemie 

0 0
Dodaj komentarz