Reklama na e-Konkursy.info

Loteria "Po prostu chrup i zgarniaj kasę"

Loteria Po prostu chrup i zgarniaj kasę

Opis konkursu

Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest jednorazowy zakup w Punkcie sprzedaży co najmniej jednego Produktu Promocyjnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 października 2019 roku do 15 listopada 2019 roku z zastrzeżeniem, że zakup kilku Produktów Promocyjnych, stwierdzony jednym paragonem fiskalnym uprawnia do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia, na podstawie tego paragonu, niezależnie od liczby stwierdzonych na nim zakupów Produktu Promocyjnego

Nagrody

  • Nagrody I Stopnia w postaci nagrody pieniężnej w kwocie 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100). Organizator przewidział jedną taką Nagrodę w Loterii;
  • Nagrody II Stopnia w postaci nagrody pieniężnej w kwocie 100 złotych (słownie: sto złotych, 00/100). Organizator przewidział 2300 takich Nagród.

Nadesłane przez: aga-szp Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Lista komentarzy

mamadwojga

18.11.19 10:20:57

Nagroda I Stopnia jest przyznawana w wyniku losowania (dalej: „Losowanie”) mającego miejsce w dniu
29 listopada 2019 r. z puli wszystkich Zgłoszeń niewskazanych jako nagrodzone w bramkach oraz
niewylosowanych w Losowaniu Dodatkowym

darog 0

as32572

28.09.19 10:15:50

Zakup Prince Polo

Dodaj komentarz