Reklama na e-Konkursy.info

loteria Tchibo Privat Kaffee

Opis konkursu

Szczegóły loterii

- loteria trwa od 29.03 do 31.05.2013,
- 20 cyfrowych aparatów fotograficznych marki Sony do wygrania,
- loteria dotyczy zakupu dowolnej kawy Privat Kaffee,
- w loterii można brać udział każdorazowo po zakupie dowolnej kawy Privat Kaffee w okresie trwania promocji.
- Dodatkowo możesz nas spotkać w sklepach, gdzie zakup Tchibo Privat Kaffee premiowany jest drzewkiem kawowym Coffea Arabica.


Losowania nagród w ramach Loterii odbywają się w siedzibie Organizatora według następującego harmonogramu:

a) w dniu 14 maja 2013r. odbywa się losowanie 10 nagród spośród Zgłoszeń dokonanych za pomocą strony www.kawatchibo.pl i które dotarły do Organizatora w dniach od 29 marca 2013 r. do 29 kwietnia 2013 r. oraz spośród Zgłoszeń dokonanych drogą listowną w dniach od 29 marca 2013 r. do dnia 29 kwietnia 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) i które dotarły do Organizatora do dnia 13 maja 2013 r.,

b) w dniu 14 czerwca 2013r. odbywa się losowanie 10 nagród spośród Zgłoszeń dokonanych za pomocą strony www.kawatchibo.pl i które dotarły do Organizatora w dniach od 30 kwietnia 2013 r. do 31 maja 2013 r. oraz spośród Zgłoszeń dokonanych drogą listowną w dniach od 30 kwietnia 2013 r. do dnia 31 maja 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) i które dotarły do Organizatora do dnia 12 czerwca 2013 r..

Nagrody

Łącznie w Loterii jest do wygrania 20 nagród, a łączna wartość puli nagród wynosi 27 780,00 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych).

Nadesłane przez: agamaty Opublikowane przez: jutis

Podobne konkursy

Dodaj komentarz