Reklama na e-Konkursy.info

Loteria "Wygraj codziennie ekspres od MK Cafe!"

Loteria Wygraj codziennie ekspres od MK Cafe!

Opis konkursu

Każda osoba, która chce wziąć udział w loterii powinna spełnić łącznie następujące warunki:

  • dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,
  • zgłosić się do loterii, wedle wyboru uczestnika: poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości SMS lub poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej loterii.

Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup minimum 1 (słownie: jednej) dowolnej kawy marki MK Cafe wyprodukowanej przez Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu.

Sklep promocyjny – dowolny sklep / punkt sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym można dokonać zakupu promocyjnego.

Nagrody

Nagrodą dzienną w loterii jest ekspres MK Cafe Barista 8300 o wartości 1.199,00 zł oraz kupon rabatowy MK Cafe o wartości 50,00 zł
Łączna ilość nagród dziennych wynosi 210 sztuk.

Nadesłane przez: asantesana Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Lista komentarzy

superloser

05.03.19 00:54:24

Kto jest producentem sprzętu???

Danio nie dzierga skarpetek ani czapki, to chyba MK Cafe składa expressów

0 0
Dodaj komentarz