Reklama na e-Konkursy.info

Łuków: Konkurs "Animacja w czasach kwarantanny"

Łuków: Konkurs Animacja w czasach kwarantanny

Opis konkursu

Warunek jest jeden – muszą to być zdjęcia wykonane w województwie lubelskim i pokazujące obraz tego regionu, a szczególnie miejsca atrakcyjne dla turystów zwiedzających i odkrywających jego smaki, zgodnie z hasłem promocyjnym „Lubelskie. Smakuj życie!”. Uczestnicy konkursu mogą nadesłać do 5 zdjęć łącznie.

Fotografie należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście (obowiązuje ten sam adres):
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Promocji, Sportu i Turystyki
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
(z dopiskiem na kopercie: „KONKURS FOTOGRAFICZNY”)

Na fotografie organizator czeka do 30 października br. Decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjęcia przesyłki w Kancelarii Ogólnej UMWL (na parterze).

Nagrody

Jury będzie miało do rozdysponowania – karty zakupowe o nominałach 2000 zł za I miejsca, 1000 zł za II miejsca i 500 zł za III miejsca w obu kategoriach konkursowych. Autorzy wyróżnionych zdjęć otrzymają zestawy promocyjne „Lubelskie. Smakuj życie!”.

Najciekawsze prace zaprezentujemy na pokonkursowej wystawie, opublikujemy w wydawnictwach promujących Region Lubelski. Zilustrują one także informacyjne i promocyjne strony i profile społecznościowe województwa. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia znajdą się w katalogu, wydanym w formie kalendarza Regionu Lubelskiego na 2021 rok.

Nadesłane przez: aniachudoba Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz