Reklama na e-Konkursy.info

Mapei - wymiana punktów na nagrody

Opis konkursu

Uczestnik gromadzi Punkty Mapei poprzez:
- dokonywanie zakupów produktów Mapei objętych Programem i wycinanie z ich opakowań kuponów punktowych oraz ich rejestrację na Koncie Uczestnika Programu.
- udział w akcjach promocyjnych, za które Organizator przyznaje Punkty Specjalne.
Rejestracja Punktów Mapei wynikających z zakupów produktów Mapei następuje po przesłaniu przez Uczestnika do Biura Programu kuponów punktowych wyciętych z oryginalnych opakowań produktów Mapei objętych Programem. Kupony punktowe należy przesłać do Biura Programu przed upływem Daty Ważności Punktów (liczy się data stempla pocztowego). Kupony punktowe przesłane po upływie Daty Ważności Punktów nie będą rejestrowane na Koncie Uczestnika Programu i nie będą podlegały wymianie na Nagrody Programu.

Nagrody

Uczestnik ma prawo wyboru dowolnej ilości Nagród Programu, o ile liczba Punktów Mapei zgromadzonych na Koncie Uczestnika Programu odpowiada wartości punktowej wybranych Nagród Programu.
Nagrodami Programu są towary i usługi opisane w obowiązującym w danym momencie Katalogu Nagród. Aktualny Katalog Nagród znajduje się na stronie internetowej Programu.
Uczestnik nie może wymienić Punktów Mapei na ekwiwalent pieniężny. Katalog Nagród nie jest ofertą handlową i Organizator nie gwarantuje stałej dostępności wskazanych w nim Nagród Programu. Fotografie i opisy towarów ujętych w Katalogu Nagród mają charakter informacyjny. W przypadku gdy, z przyczyn niezależnych od Organizatora Programu dostarczenie towarów nie będzie możliwe, a w szczególności z powodu braku dostępności na rynku, wyczerpania zapasów, zmiany modelu przez producenta itp. Organizator zastrzega sobie możliwość zastąpienia towarów wskazanych w Katalogu Nagród towarami zbliżonymi pod względem wartości, jakości i walorów użytkowych do towarów pierwotnych.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Katalogu Nagród, jak również prawo zmiany całego Katalogu Nagród w trakcie trwania Programu bez podania przyczyny. O zmianach w Katalogu Nagród Uczestnik będzie poinformowany odrębnym komunikatem.
Organizator ma prawo zaproponować Uczestnikowi wymianę Punktów Mapei na towary i usługi spoza Katalogu Nagród

Nadesłane przez: kachna1111 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Lista komentarzy

netka2000

28.10.13 09:10:15

Dla osób prowadzących działalność gospogarczą

0 0
Dodaj komentarz